Podnikatelský kemp.

Od nápadu k podnikání.

Nábor do Roma Bussiness Camp 2021 byl zahájen!

CO DĚLÁME

Průběh kempu

Účastníci projektu jsou rozděleni do dvou skupin. Každá skupina zvlášť absolvuje dvoudenní přípravu na tvorbu svého podnikatelského záměru. Finální verzi svého podnikatelského záměru si poté společně představí poslední den kempu. 

DEN 1

DEFINICE PROBLÉMU A NÁVRH ŘEŠENÍ

Účastníci se zaměří na podnikání, jeho formy a společnými silami identifikují nedostatky na trhu. Poté si vzájemně představí svůj podnikatelský nápad, o kterém si myslí, že má jejich okolí zájem.

DEN 2

TESTOVÁNÍ VLASTNÍHO ŘEŠENÍ  A JEHO ZHODNOCENÍ 

Účastníci formou průzkumu zjistí, zda i cílová skupina má o jejich podnikatelský nápad zájem. Poté společně vyhodnotí, kam se ve své činnosti posunuli a jak se změnil jejich pohled na situaci.

DEN 3

SEBEPREZENTACE ÚČASTNÍKŮ = DEN D

Obě skupiny účastníků se spojí a navzájem si odprezentují výsledky, ke kterým absolvováním kempu došli. Prezentace projektů probíhají před všemi ostatními účastníky a před komisí složené z odborníků.

Náš příběh

Podnikatelský kemp je akce, kterou realizuje BEC družstvo Šumperk prostřednictvím projektu Roma Business Camp 2020, který je finančně podpořen Olomouckým krajem v rámci dotačního titulu Podpora poradenství pro podnikatele. Projekt je tvořen kombinací workshopů a přednášek zaměřených na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti podnikání. Cílem projektu je podpořit rozvoj podnikání u romské menšiny a obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Olomouckém kraji.

Účastníci kempu si v jeho průběhu ujasní svůj podnikatelský plán, dostanou možnost jej prezentovat a obdržet tak zpětnou vazbu od zkušených lektorů a mentorů. 

31 

ZÁJEMCŮ

17

ÚČASTNÍKŮ

9

PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ

Reference

Od začátku kurzu jsem byla spokojená. Určitě jsem uvítala celkový postup, jak začít podnikat a že jsme si to mohly vše propočítat a dostaly jsme se k číslům jako výdaje a zisk. Tyhle věci jsem před kurzem neřešila. Naším plánem bylo otevřít restauraci, ale základní informace jsem získala na kurzu.

Pořád jsme čekali, až nám něco cvrnkne do nosu, že pak začneme podnikat a pak přišel Roma Business Camp a všechno rozpohyboval. 


Ujasnění podnikatelských plánů, navázání vztahů s dalšími účastníky kempu a vzniku sítí vzájemné podpory. 

Lektoři, kteří dokázali poradit, ne jen přednášet.

JAK POMÁHÁME

Medailonky účastníků Kempu 2019

Zet Coféé

Podstatou podnikatelského záměru Zet Coféé je otevřít kavárnu v centru města Ostravy, kde by se lidé cítili pohodlně a jako doma. 

Moje školka 

Problém chybějících či omezených kapacit mateřských škol se snaží vyřešit projekt Moje školka. Důraz je kladen zejména na individuální přístup.

Modeling

Cílem projektu je vytvoření první romské modelingové agentury. Projekt pomáhá lidem zvednout sebevědomí a zviditelnit se.  


Boxing King Club

Nový boxerský klub v Ostravě, založený v roce 2016, si klade za cíl přilákat mladé lidi ke sportu.  

Kdo se na realizaci podílí

2020 - 2021

2019

Mám zájem získat více informací.

Kontaktujte nás