Kemp 2019

Účastníci kempu si v jeho průběhu ujasňovali svůj podnikatelský plán, který na závěrečném setkání prezentovali a dostávali k němu zpětné vazby od lektorů. Celkem se akce zúčastnilo více než 20 účastníků, kteří vytvořili 9 podnikatelských záměrů. Mezi nimi byly plány na založení restaurace nabízející tradiční romské pokrmy, boxerský klub pro děti a mládež, školku, cukrárnu či modelingovou agenturu pro romské modelky a modely.

Účastníci spatřovali největší přínos kempu v ujasnění jejich podnikatelských plánů a také v navázání vztahů mezi účastníky projektu a vzniku sítí vzájemné podpory. 

Harmonogram kempu

15. 12. 2018

  • Komunikace s cílovou skupinou
  • Sběr přihlášek pro pilotní Roma Business Camp

31. 12. 2018

  • Výběr a oslovení účastníků projektu
  • Finalizace termínů Roma Business Campu

26. 1. - 16. 2. 2019

  • Realizace pilotního Roma Business Campu
  • Tři dny zlepšování podnikatelských dovedností účastníků

31. 3. 2019

  • Zveřejnění nejlepších podnikatelských nápadů na webových stránkách
  • Evaluace pilotního Roma Business Campu

Mám zájem získat více informací.

Kontaktujte nás