KDO JSME

Náš příběh


Podnikatelský kemp je akce, kterou realizuje BEC družstvo Šumperk prostřednictvím projektu Roma Business Camp 2020, který je finančně podpořen Olomouckým krajem v rámci dotačního titulu Podpora poradenství pro podnikatele. Tento kemp je určen pro ty, kteří mají zájem a chuť začít podnikat, vylepšit své podnikání nebo se dozvědět více o tom, jak to s podnikáním v České republice chodí. Kemp probíhá formou workshopů, seminářů a aktivního zapojení účastníků do celého dění. Jedná se o první akcelerační program určený pro všechny aktivní obyvatele komunit, sociální pracovníky a osoby, které chtějí rozjet společensky prospěšné podnikání!


Pro koho je kemp určen:

pro všechny, kteří mají chuť podnikat,

pro ty, kdo mají podnikatelský nápad,

pro jednotlivce nebo skupiny,

pro aktivní členy komunit, sociální pracovníky a osoby, které chtějí rozjet společensky odpovědné podnikání. 

Pravidla kempu

Odložte posuzování  

Pro tento okamžik neexistují žádné špatné nápady. Na posuzování myšlenek bude spousta času později.

Povzbuďte netradiční nápady  


Často jsou to právě nekonvenční nápady, které vedou k opravdovému zahájení podnikání. .

Stavějte na nápadech druhých  

Myslete v režimu "a" místo "ale". Pokud se vám něčí nápad nelíbí, berte to jako výzvu a pokuste se jej vylepšit.

Překonávejte překážky

Nemáme odvahu k něčemu ne proto, že je to těžké, ale proto, že nemáme odvahu překonávat obtížné.

Kreslete a tvořte obrazce

Vizualizujte. S vidinou nalezení cíle před vašima očima můžete zvládnout i nejtěžší cestu.

Mluvte jeden po druhém  

Dejte prostor pro vyjádřením také ostatním a naslouchejte.

Zaměřte se na čísla  

Stanovte si velký cíl, pokud jde o počet nápadů.

Prezentujte stručně

Nemusíte váš nápad zdlouhavě obhajovat, nikdo jej nehodnotí. Proud myšlenek má být rychlý. 

Myslete týmově

Podporuje týmovou soudržnost a uvolňujte atmosféru. 

Buďte odhodlaní

Nic není nemožné! Pokud nejsou otázky, tak nejsou odpovědi.

Držte se tématu

Neodbíhejte od tématu a mluvte k věci.

Mám zájem získat více informací.

Kontaktujte nás