Háj Lipina

08.04.2019

Projekt Háj Lipina se snaží odstranit bariéry mezi sociálně vyloučenou lokalitou a jejím okolím. Cílem projektu je vytvořit čistý les se spoustou stezek a vybudovat v této oblasti relaxační zónu pro širokou veřejnost. Využitelnost lesa je spatřována taktéž v nabídce poznávacích procházek s průvodcem pro školy a školky. Dalším cílem projektu je vybudovat v lese místo kulturního setkávání a dále včelí a česnekovou farmu.